Kan det være menneskehandel? E-learning om menneskehandel med børn og unge

Kurset er målrettet fagpersoner, der arbejder med børn og unge, som kan være udsat for menneskehandel.

E-learning ’Kan det være menneskehandel?’ er udviklet i samarbejde mellem Røde Kors og Center mod Menneskehandel.

Det er nødvendigt at oprette sig som bruger først, for at kunne logge på.

Målgrupper

Kurset henvender sig til fagpersoner, der arbejder med børn og unge, som kan være udsat for menneskehandel. Dette kan være personale på asylcentre og opholdssteder, sagsbehandlere i kommuner, sundhedspersonale, psykologer, advokater, anklagere og politi.

Udgangspunktet for kurset er erfaringer og arbejdsgange på Røde Kors' børnecentre, men materialet er gjort anvendeligt og relevant for en bred gruppe af fagpersoner.

Indhold

Ved brug af animationer, interviews, tests og tekster kommer kurset omkring disse emner:

  • Definition af menneskehandel og tegn på menneskehandel
  • Samtaler med børn og unge om mistanke om menneskehandel
  • Handlemuligheder og forpligtigelser ved mistanke om menneskehandel
  • Cases baseret på sager der er foregået i Danmark
  • Interviews med fagpersoner og eksperter 
  • Samarbejdet i sager om menneskehandel
  • Center mod Menneskehandels tilbud og arbejde. 

Kurset består af 6 moduler og tager ca. 45 minutter at gennemføre. Det kan tages på én gang eller over flere gange.