Center mod Menneskehandel

Vi bekæmper menneskehandel gennem en fagligt kompetent og specialiseret indsats, der tilpasses de aktuelle udfordringer og behov. Den gældende handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021 udgør fundamentet for vores arbejde.

Forside

Top section

Tilbud til kvinder i prostitutionsmiljøet

Årsrapport 2019

Center mod Menneskehandel udgiver for første gang en årsrapport om menneskehandel i Danmark. Årsrapporten skal bidrage til at udbrede viden om menneskehandel. Med årsrapporten ser CMM tilbage på indsatsen mod menneskehandel med både statistik og tendenser fra 2019. Målet er, at rapporten inspirerer til drøftelser af indsatser og udfordringer på menneskehandelsområdet i Danmark. Årsrapporten skal fremover udkomme hvert forår.

Hvem er ofrene

Opsøgende og tillidsskabende indsatser

Mange ofre for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. fordi de frygter repressalier fra deres bagmænd. Mange har også en begrænset viden om rettigheder, handlemuligheder og den hjælp, som myndigheder og andre aktører kan tilbyde i Danmark.

Den danske handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel indeholder derfor indsatser til på forskellige måder at opsøge og opspore potentielle ofre for menneskehandel, der hvor de befinder sig, og tilbyde dem bistand og støtte. Formålet med det opsøgende arbejde er bl.a. at give viden om rettigheder og muligheder for støtte og bistand til ofre for menneskehandel i Danmark.

Røde Kors forside-billede

'Kan det være menneskehandel?'        E-learning med menneskehandel om børn og unge

Kurset henvender sig til fagpersoner, som arbejder med børn og unge, der kan være udsat for menneskehandel. Kurset har til formål at give en bedre forståelse af, hvad menneskehandel er, og hvad fagfolk kan gøre, hvis de får mistanke om menneskehandel med børn.

Kurset er udviklet i samarbejde mellem Røde Kors og Center mod Menneskehandel.