Center mod Menneskehandel

Center mod Menneskehandel bekæmper menneskehandel gennem en fagligt kompetent og specialiseret indsats, der tilpasses de aktuelle udfordringer og behov. Den gældende handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021 udgør fundamentet for vores arbejde.

 

Forside

Top section

Tilbud til kvinder i prostitutionsmiljøet

Ny årsrapport fra Center mod Menneskehandel

2020 har været et år, hvor coronapandemien har sat sine spor, og hvor der har været et særligt fokus på tvangsarbejde og udnyttelse online.

Under pandemien har en del potentielle ofre for menneskehandel ikke kunnet rejse hjem og har oplevet at være isoleret. Corona har også dannet grobund for nye former for kriminalitet og øget risikoen for menneskehandel af særligt sårbare grupper.

Arbejdet med ofre for menneskehandel, tendenser og statistik om ofre for menneskehandel er præsenteret i Center mod Menneskehandels årsrapport for 2020.

Gruppe af mænd under en bro

Tema: Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til kriminalitet

Center mod Menneskehandel har gennem de seneste år fået indblik i, hvordan nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til at begå strafbare handlinger.

Der danner sig et billede af en meget udsat gruppe, der bliver rekrutteret og udnyttet til fx tyveri, indbrud og stofsalg af danske og europæiske kriminelle netværk.

Billede af kvinde med trøje

Opsøgende og tillidsskabende indsatser

Mange ofre for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. fordi de frygter repressalier fra deres bagmænd. Mange har også en begrænset viden om rettigheder, handlemuligheder og den hjælp, som myndigheder og andre aktører kan tilbyde i Danmark.

Den danske handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel indeholder derfor indsatser til på forskellige måder at opsøge og opspore potentielle ofre for menneskehandel, der hvor de befinder sig, og tilbyde dem bistand og støtte. Formålet med det opsøgende arbejde er bl.a. at give viden om rettigheder og muligheder for støtte og bistand til ofre for menneskehandel i Danmark.