Ukrainske fordrevne og risiko for menneskehandel

Sårbare mennesker er i risiko for at blive ofre for menneskehandel, når krig sender dem på flugt. Det gælder også i Ukraine, hvor millioner er fordrevet fra deres hjem. For at minimere risikoen for udnyttelse, er det vigtigt, at fagpersoner og private borgere er opmærksomme på tegn og signaler på menneskehandel. Det skal sikre, at ofre identificeres og får hjælp og støtte. Samtidig skal ukrainske fordrevne have råd og vejledning om, hvordan de kan passe på sig selv og undgå at blive udnyttet.

Forside

Top section

Tilbud til kvinder i prostitutionsmiljøet

Menneskeudnyttelse § 262 b

I maj 2022 vedtog Folketinget en ændring i straffeloven og indførte en bestemmelse om menneskeudnyttelse; § 262 b. En ny bestemmelse i straffeloven skal give bedre mulighed for at retsforfølge bagmænd bag menneskehandel til tvangsarbejde. 

Forside Menneskehandel i Danmark 2021.

Ny årsrapport fra Center mod Menneskehandel

Antallet af personer handlet til seksuel udnyttelse faldet fra året før, mens antallet af personer handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger er fordoblet. Antallet af mandlige ofre er steget, og mænd udgør næsten halvdelen af ofrene.

2021 er også året med det højeste antal forberedte hjemsendelser af ofre for menneskehandel. Årsrapporten har derfor et særligt tema om forberedte hjemsendelser, hvor tre ofre for menneskehandel sætter nogle ord på deres erfaringer med den forberedte hjemsendelse.

Årets statistik og forskellige danske indsatser mod menneskehandel er præsenteret i Center mod Menneskehandels årsrapport for 2021.

Gruppe af mænd under en bro

Tema: Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til kriminalitet

Center mod Menneskehandel har gennem de seneste år fået indblik i, hvordan nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til at begå strafbare handlinger.
Der danner sig et billede af en meget udsat gruppe, der bliver rekrutteret og udnyttet til fx tyveri, indbrud og stofsalg af danske og europæiske kriminelle netværk.