Årskonference 2024

Styrket opsporing og identifikation af menneskehandel

Center mod Menneskehandel afholder årskonference den 7. maj i Middelfart.

Årskonference 2024 har fokus på, hvordan vi kan styrke opsporing og identifikation af personer udsat for menneskehandel i Danmark, da det er centralt i den nationale indsats, at personer udsat for menneskehandel opspores, identificeres og får tilbud om bistand og støtte.

Årskonference 2024

73

personer er vurderet handlet i 2022

27

handlede er under 25 år

1121

Personer er vurderet handlet i 2007-2022

Teknologifaciliteret menneskehandel – røde flag

Bagmænd bruger i stigende grad teknologi som websites, sociale medier og chats til at rekruttere, udnytte og overvåge personer udsat for menneskehandel. Der er derfor udviklet en folder med indikatorer (’røde flag’) på teknologifaciliteret menneskehandel, målrettet den finansielle sektor, tech-industrien, cyberpolitiet og andre myndigheder, der arbejder med teknologi eller digitalisering. 

Teknologifaciliteret menneskehandel

 

Trafik i Thailand

Forberedt hjemsendelse og reintegration i Thailand

Ofre for menneskehandel bliver tilbudt en forberedt hjemsendelse og reintegration i deres hjemland. I Thailand fortæller nogle hjemrejste kvinder, at de overordnet klarer sig godt, men der er også udfordringer i hverdagen.

Forberedt hjemsendelse og reintegration i Thailand

Gruppe af mænd under bro - graffiti på broen

Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til kriminalitet

Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til at begå strafbare handlinger. Det er en meget udsat gruppe, der bliver rekrutteret og udnyttet til fx tyveri, indbrud og stofsalg af danske og europæiske kriminelle netværk.

Tema om nordafrikanske drenge og unge mænd, der er ofre for menneskehandel