Temarapport

Indikatorer – et redskab til at opspore menneskehandel

Det er helt centralt i den nationale indsats, at personer udsat for menneskehandel bliver opsporet og identificeret, så de kan blive hjulpet ud af udnyttelsesforholdet og få tilbud om bistand og støtte. Center mod Menneskehandel sætter med denne temarapport fokus på indikatorer på menneskehandel, som er vigtige at være opmærksomme på for at opspore og forhindre menneskehandel, når det finder sted.

Find temarapporten her

112

personer er udsat for menneskehandel i 2023

26

personer er under 25 år

1233

personer er udsat for menneskehandel i 2007-2023

Teknologifaciliteret menneskehandel – røde flag

Bagmænd bruger i stigende grad teknologi som websites, sociale medier og chats til at rekruttere, udnytte og overvåge personer udsat for menneskehandel. Der er derfor udviklet en folder med indikatorer (’røde flag’) på teknologifaciliteret menneskehandel, målrettet den finansielle sektor, tech-industrien, cyberpolitiet og andre myndigheder, der arbejder med teknologi eller digitalisering. 

Teknologifaciliteret menneskehandel

 

Trafik i Thailand

Forberedt hjemsendelse og reintegration i Thailand

Ofre for menneskehandel bliver tilbudt en forberedt hjemsendelse og reintegration i deres hjemland. I Thailand fortæller nogle hjemrejste kvinder, at de overordnet klarer sig godt, men der er også udfordringer i hverdagen.

Forberedt hjemsendelse og reintegration i Thailand

Gruppe af mænd under bro - graffiti på broen

Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til kriminalitet

Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til at begå strafbare handlinger. Det er en meget udsat gruppe, der bliver rekrutteret og udnyttet til fx tyveri, indbrud og stofsalg af danske og europæiske kriminelle netværk.

Tema om nordafrikanske drenge og unge mænd, der er ofre for menneskehandel