Materialer

Her findes oversigt over forskellige former for materiale om menneskehandel, der kan være relevant for personer, der har en særlig interesse for menneskehandelsområdet.

Film

På denne side er samlet forskellige videoer om menneskehandel.

Foldere

Til brug i kontakten med potentielle ofre for menneskehandel.

Guidelines og procedurer

Til fagpersoner og virksomheder/arbejdsgivere.

Handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel i Danmark

Gældende samt tidligere danske handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel.

Evalueringer og statusrapporter

Udvalgte evalueringer og statusrapporter vedrørende nationale indsatser til bekæmpelse af menneskehandel.

Publikationer

Center mod Menneskehandel har udgivet forskellige publikationer om menneskehandel.

Internationale rapporter om bekæmpelse af menneskehandel i Danmark

Udvalgte internationale rapporter om indsatserne i Danmark.
Sidst opdateret 11/02 2020