Statistik

Det samlede antal personer, der er vurderet ofre for menneskehandel, og antal sigtelser og domme for menneskehandel i Danmark bliver opgjort hvert år.

Tal og statistik 2022

Fra 2007 til 2022 er 1121 personer vurderet udsat for menneskehandel af de danske myndigheder. I 2022 er det 73 personer.

Sigtelser og domme

Rigsadvokaten opgør antal sigtelser, tiltaler og domme på menneskehandelsområdet.