Statistik

Det samlede antal personer, der er vurderet ofre for menneskehandel, og antal sigtelser og domme for menneskehandel i Danmark bliver opgjort hvert år.

Udvalgte tal og tendenser fra 2019

Center mod Menneskehandel opgør årligt det samlede antal personer, der er vurderet som ofre for menneskehandel i Danmark.

Tal over tid

Fra 2007 til 2018 er i alt 827 personer vurderet ofre for menneskehandel i Danmark.

Sigtelser og domme

Tal fra Rigsadvokaten viser omfanget af sigtelser, tiltaler og domme på menneskehandelsområdet.
Sidst opdateret 23/06 2020