Tegn på menneskehandel

Viden om tegn og signaler på menneskehandel kan øge muligheden for, at ofre for menneskehandel identificeres og får hjælp og støtte.

Menneskehandel er et komplekst fænomen med mange forskellige udnyttelsesformer. Portrætter af ofre for menneskehandel kan let blive karikerede eksempelvis som personer, der er låst inde og udsat for vold. Virkelighedens menneskehandel er ofte mere nuanceret og fastholdelsen af ofrene mere subtil. Ofrene befinder sig ofte på arbejdspladser og i private hjem, hvor udnyttelsen ikke er synlig.

Indikatorer på menneskehandel

Viden om tegn og signaler på menneskehandel, også kaldet indikatorer, kan skærpe opmærksomheden på menneskehandel i mødet med potentielle ofre. Ved at have kendskab til indikatorerne øges muligheden betydeligt for, at personer, der er udsat for menneskehandel, identificeres og kan få hjælp og støtte.

Temarapport 'Indikatorer – et redskab til at opspore menneskehandel'

Fællestræk på tværs af sager om menneskehandel

Alle historier om menneskehandel er forskellige, men der er nogle fællestræk, der ofte går igen hos personer, der er ofre for menneskehandel:

 • Personen har et stort ønske om at tjene penge for at kunne forbedre sine egne og familiens levevilkår. 
 • Personen virker truet og bange. 
 • Personen oplever ikke at have et alternativ til den situation, han/hun står i, eller at have andre muligheder for at tilbagebetale den gæld, vedkommende ofte har til bagmanden. 
 • Personen har mistillid til hjælpeinstanser og myndigheder og frygter at komme i kontakt med dem. 
 • Personen mangler viden om, hvor man kan få hjælp. 

Eksempler på indikatorer

Der kan være mange forskellige tegn og signaler på menneskehandel, og nogle af indikatorerne er særligt relevante i forhold til bestemte målgrupper som børn eller mænd eller i forhold til bestemte udnyttelsesformer som tvangsarbejde og prostitution.

Hvis der er flere indikatorer til stede, er der risiko for, at en person er offer for menneskehandel. Listerne nedenfor skal betragtes som vejledende og er ikke udtømmende.

Flyer med indikatorer på menneskehandel

 1. Virker tilbageholdende og nervøs. 
 2. Er afvisende overfor hjælp. 
 3. Udviser tegn på dårlig mental og fysisk sundhed – fx tegn på fysisk og/eller seksuelt misbrug. 
 4. Bliver overvåget eller fulgt tæt af andre personer. 
 5. Har svært ved at gøre sig forståelig på dansk eller engelsk.
 6. Har få eller ingen personlige ejendele. 
 1. Bor og arbejder det samme sted og under usle forhold. 
 2. Skylder mange penge for rejsen til Danmark, for rejsedokumenter, ophold m.m. 
 3. Betaler en stor andel eller hele indtægten til andre personer eller får slet ingen betaling. 
 4. Er udsat for pres, vold og/eller trusler. I nogle tilfælde trues også familiemedlemmer. 
 5. Har ikke været klar over de betingelser, som han/hun skulle arbejde under eller vidste ikke, hvad han/hun skulle lave. 
 6. Har urimeligt lange og mange arbejdsdage. 
 7. Lader en anden person tale på hans eller hendes vegne (en tredjepart kan insistere på at være til stede og/eller oversætte). 
 8. Andre tilbageholder personens identitetspapirer, eller personen har fået falsk pas og rejsedokumenter. 
 9. Har begrænset eller intet kendskab til, hvor han/hun er, og er usikker på formålet med ophold/arbejde. 
 10. Har ingen eller begrænset adgang til lægehjælp.