Tvangsarbejde

Menneskehandel til tvangsarbejde kan foregå i forskellige brancher.

 

Lastbiler, der står på række med genspejling i hotelvindueI Danmark er nogle ofre for menneskehandel til tvangsarbejde blevet udnyttet i eksempelvis transportsektoren, til rengøring, i byggebranchen, i restaurantionsbranchen og til avisdistribution.

International Labour Organization (ILO) estimerer, at næsten 25 millioner mennesker på verdensplan er ofre for tvangsarbejde, herunder menneskehandel.

Guidelines til arbejdsgivere

Center mod Menneskehandel har udviklet ’UNDGÅ SKJULT TVANGSARBEJDE - Guidelines til virksomheder og arbejdsgivere’.

Guidelines er et oplysnings- og risikostyringsværktøj.

I guidelines findes blandt andet tjeklister og redskaber, som kan hjælpe en virksomhed med følgende:

  1. At under­søge, om virksomheden er i risiko for at have menneskehandel til tvangsarbejde i sin leverandørkæde
  2. At forebygge eller reducere risikoen for tvangsarbejde i virksomheden og i leverandørkæden.
Sidst opdateret 20/01 2020