Om menneskehandel

Menneskehandel er et brud på grundlæggende menneskerettigheder og en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv. På disse sider kan bl.a. findes definition på, hvad menneskehandel er, beskrivelse af gældende lovgivning og FAQ.

Hvad er menneskehandel?

Menneskehandel er et brud på grundlæggende menneskerettigheder og en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv. Det er et globalt problem og en lukrativ forretning for kyniske bagmænd.

Tegn på menneskehandel

Viden om tegn og signaler på menneskehandel kan øge muligheden for, at ofre for menneskehandel identificeres og får hjælp og støtte.

Udnyttelsesformer

Både kvinder, mænd, transpersoner, børn og unge kan blive ofre for menneskehandel. Der kan være forskellige formål med udnyttelsen af personerne. Fælles for de forskellige udnyttelsesformer er som oftest, at bagmændene udnytter ofrene med henblik på at tjene penge.

Lovgivning

Rammerne for indsatsen mod menneskehandel følger af en række internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. De internationale konventioner indebærer en forpligtelse til at kriminalisere menneskehandel og yde støtte og bistand til ofre for menneskehandel.

Teknologifaciliteret menneskehandel - Røde flag

Bagmænd benytter i stigende grad teknologi som apps, websites, sociale medier og chatfora til at rekruttere, udnytte og overvåge personer udsat for menneskehandel. Center mod Menneskehandel har derfor udviklet et værktøj med indikatorer på teknologifaciliteret menneskehandel.

Forberedt hjemsendelse og reintegration i Thailand

Ofre for menneskehandel bliver tilbudt en forberedt hjemsendelse og reintegration i deres i hjemland. I Thailand fortæller nogle hjemrejste kvinder, at de overordnet klarer sig godt, men der er også udfordringer i hverdagen.

Ukrainske fordrevne risikerer at blive ofre for menneskehandel

Når krig og konflikt fordriver mennesker fra deres hjem, øges risikoen for, at bagmænd udnytter deres sårbare situation og udsætter dem for menneskehandel.

Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til kriminalitet

Danske  myndigheder vurderer, at nordafrikanske drenge og unge mænd er udnyttet til at begå strafbare handlinger i Danmark.

Bagmænd

Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet. I Danmark kan en bagmand straffes med fængsel i op til ti år.

FAQ

Hvad dækker begreber som trafficking, tvangsarbejde, moderne slaveri, social dumping, migration og menneskesmugling egentlig over? Se ofte stillede spørgsmål om disse fænomener og overlap imellem dem her.