Lovgivning

Rammerne for indsatsen mod menneskehandel følger af en række internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. De internationale konventioner indebærer en forpligtelse til at kriminalisere menneskehandel og yde støtte og bistand til ofre for menneskehandel.

Dansk straffelov

Menneskehandel er gjort strafbart i den danske straffelov § 262 a, stk. 2.

Internationale konventioner

På disse sider beskrives et udvalg af de mest centrale internationale konventioner, direktiver og protokoller om menneskehandel.