Forberedt hjemsendelse

Ofre for menneskehandel får tilbud om en forberedt hjemsendelse og reintegration i hjemlandet eller i et andet land, som de har opholdstilladelse i.

Togskinner i mørke

Den forberedte hjemsendelse er et tilbud til ofre om støtte og hjælp til en bæredygtig reintegration i hjem- eller opholdslandet, hvis de skal eller ønsker at udrejse af Danmark. Tilbuddet skal være med til at sikre, at personen bliver modtaget i hjemlandet, og får støtte til at etablere sig på ny. Forberedelser påbegyndes i Danmark i restitutions- og refleksionsperioden og er tilpasset personens behov og ønsker og de muligheder, der er i hjem- eller opholdslandet.

Restitutions- og refleksionsperioden

Tilbuddet om en forberedt hjemsendelse og reintegration er frivilligt og afhænger ikke af, om offeret samarbejder med politiet i efterforskningsmæssig sammenhæng eller vidner mod deres bagmænd.

Tre aktører samarbejder om hjemsendelser

I Danmark er særligt tre centrale aktører involveret i en persons hjemrejse:

Hjemrejsestyrelsen står for hjemrejse og reintegration i hjem- eller opholdslandet. Hjemrejse og reintegration bliver forberedt i samarbejde med Center mod Menneskehandel og DRC Dansk Flygtningehjælp. Hjemrejsestyrelsen tilrettelægger hjemrejsen og rekvirerer gyldige id- og rejsedokumenter, køber flybilletter, sikrer assistance i lufthavne og evt. eskorte på hjemrejsen.

Center mod Menneskehandel tilbyder ofre for menneskehandel en kontaktperson, der oplyser om hjemsendelsestilbuddet og reintegrationsstøtten. Centret støtter, rådgiver og vejleder personen helt frem til hjemrejsen.

DRC Dansk Flygtningehjælp stiller konkrete reintegrationsprogrammer til rådighed for ofre for menneskehandel i en række forskellige lande. DRC Dansk Flygtningehjælp samarbejder med lokale hjælpeorganisationer (reintegrationspartnere) i de lande, der tager imod ofrene, og er med til at sikre en god reintegrationsproces. 

Et andet liv i hjemlandet

Når et offer for menneskehandel ankommer til hjemlandet, vil personen som regel blive modtaget af en lokal hjælpeorganisation (reintegrationspartner), der også er ansvar­lig for at støtte personen umiddelbart efter hjemkomst. Den lokale hjælpeorganisation vil følge og bistå offeret indtil reintegrationsprocessen er afsluttet.

Personen kan modtage økonomiske støtte til reintegration i op til 12 måneder efter personens hjemkomst. Støtten består dels af kontantbeløb (i de første seks måneder), dels af økonomisk refusion mod forvisning af dokumentation.

De personer, der tager imod en forberedt hjem­sendelse, får tilbud om økonomisk reintegrationsstøtte og andre former for hjælp til at skabe sig nye muligheder for at tjene penge og blive selvforsørgende i hjemlandet. Nogle har brugt reintegrationsstøtten på at etablere mindre forretninger som en kiosk, et gadekøkken, svampefarm eller dyrehold til madproduktion. Andre er startet som frisør, chauffør eller biavler.

Den økonomiske støtte er også blevet anvendt til at forbedre egen og familiens levevilkår. Midler er fx blevet brugt til uddannelse eller til at forbedre boligsituationen ved at renovere huset eller ved at flytte til en anden bolig.

Støttetilbud i hjem- eller opholdsland

Ofre for menneskehandel får tilbudt følgende i reintegrationsperioden:

  • Økonomisk støtte til dagligt forbrug og fornødenheder over en periode på seks måneder
  • Udarbejdelse af en personlig reintegrationsplan, som tager udgangspunkt i personens situation og behov. Det være sig fx hjælp til opstart af egen virksomhed, uddannelse og forbedring af bolig eller sundhed
  • Økonomisk støtte til børn, hvor der lægges vægt på aktiviteter rettet mod barnets behov, fx betaling af skole, skoleuniform og pc.

Mere information om forberedte hjemsendelser