Beskyttelse og indkvartering

Ofre for menneskehandel får tilbud om sikker indkvartering, som indbefatter kost og logi. Det kan fx være på et krisecenter, herberg, asylcenter eller, hvis personen er under 18 år, en døgninstitution.

Indkvartering af kvinder, der er ofre for menneskehandel

Reden International driver to indkvarteringssteder til kvindelige ofre for menneskehandel, som er i en refleksions- og restitutionsperiode. Indkvarteringsstederne har hemmelig adresse. Reden Internationals indkvarteringssteder er finansieret under handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Kvinder, der er ofre for menneskehandel og samtidig søger asyl, indkvarteres oftest på et asylcenter, men kan også indkvarteres på et af Reden Internationals indkvarteringssteder til ofre for menneskehandel, hvis det vurderes relevant på baggrund af en individuel vurdering.

 
 

Indkvartering af mænd, der er ofre for menneskehandel

Mænd, der er ofre for menneskehandel, kan indkvarteres på mandekrisecentre, botilbud, i lejligheder eller lignende. Center mod Menneskehandel har bl.a. indgået et samarbejde med et herberg i København om indkvartering af mænd. Mandlige ofre for menneskehandel, som søger asyl, indkvarteres som udgangspunkt på et asylcenter.

Hvis et potentielt offer for menneskehandel ikke har lovligt ophold i Danmark, kan politiet placere vedkommende på et krisecenter eller et andet indkvarteringssted, imens det vurderes, hvorvidt personen har været udsat for menneskehandel, jævnfør udlændingelovens § 34, stk. 1, nr. 3. På den måde kan der tages vare på personens sikkerhed og tryghed, selvom det endnu ikke er fastlagt, om personen er offer for menneskehandel.