Tilbud til ofrene

Ofre for menneskehandel kan være påvirket både psykisk og fysisk af den udnyttelse, de har været udsat for. De kan få tildelt en refleksions- og restitutionsperiode og få støtte og bistand såsom juridisk bistand, psykologhjælp og sundhedsbehandling. Tilbud gives under handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Opsøgende indsatser

Her kan du læse mere om de forskellige former for opsøgende arbejde, der udføres i Danmark, målrettet potentielle ofre for menneskehandel.

At identificere ofre for menneskehandel

Det er centralt i den danske indsats, at ofre for menneskehandel identificeres, så de kan komme ud af deres udnyttelsesforhold, blive beskyttet og få den rette bistand og støtte, som er tilpasset den enkeltes behov.

Beskyttelse og indkvartering

Ofre for menneskehandel får tilbud om sikker indkvartering, som indbefatter kost og logi. Det kan fx være på et krisecenter, herberg, asylcenter eller, hvis personen er under 18 år, en døgninstitution.

Refleksions- og restitutionsperiode

Når en person er vurderet som offer for menneskehandel, får vedkommende tilbudt en refleksions- og restitutionsperiode på 30 dage.

Sundhedstilbud

Ofre for menneskehandel har under refleksions- og restitutionsperioden adgang til udvidet sundhedstilbud.

Juridisk bistand

Ofre for menneskehandel kan få juridisk bistand og vejledning gennem Center mod Menneskehandel.

Forberedt hjemsendelse

Personer, der er vurderet som ofre for menneskehandel af danske myndigheder, får tilbud om en forberedt hjemsendelse og reintegration i hjemlandet.

Særlige tilbud til børn og unge under 18 år

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, udlændingeloven og Europarådets konvention mod menneskehandel sikrer en række tilbud til mindreårige ofre for menneskehandel.

Tilbud fra andre aktører

Flere NGO’er varetager opsøgende og tillidsskabende arbejde sideløbende og i samarbejde med Center mod Menneskehandel. NGO’erne dækker forskellige geografiske områder og forskellige målgrupper.