Internationale rapporter om bekæmpelse af menneskehandel i Danmark

Udvalgte internationale rapporter om indsatserne i Danmark.

Trafficking in persons report

Hvert år udgiver U.S. State Department's Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons en ‘Trafficking in persons report’. Her beskrives og evalueres landes indsatser i forhold til menneskehandel ud fra ’The Trafficking Victims Protection Act of 2000’ (TVPA), der indeholder værktøjer til bekæmpelse af menneskehandel både nationalt og globalt. I rapporten er der en separat beskrivelse og bedømmelse af de danske indsatser forhold til menneskehandel.

 

Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Denmark

Under Europarådet er der nedsat en ekspertgruppe, ’The Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings’ (GRETA). Gruppen skal sørge for, at EU-landene lever op til gældende forpligtigelser i Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel. På baggrund af interview af relevante parter i de enkelte lande udarbejdes der en rapport, hvori der gøres status på indsatsen mod menneskehandel, og gives anbefalinger til forbedringer.