Videoer om bagmænd, rekruttering og fastholdelse

Bagmænd rekrutterer ofte personer fra fattige områder og kan fastholde ofrene gennem gæld, vold eller trusler mod ofrene eller deres familie.

Menneskehandel portrætteres ofte med billeder af mennesker, der fysisk er bundet eller spærret inde. I praksis er ofre for menneskehandel dog sjældent fysisk fastholdt i bogstavelig forstand. Ofrene er i stedet underlagt en række mere subtile former for fastholdelse som gæld, vold eller trusler mod dem eller deres familie. Bagmænd udnytter ofte, at ofrene kommer fra fattige kår eller er i en sårbar position uden job eller uddannelse og med forsørgelsespligt over for børn og andre familiemedlemmer.

De fire korte videoer sætter fokus på bagmænd, og hvordan bagmænd rekrutterer og fastholder ofre for menneskehandel:

  1. Om bagmænd - en generel beskrivelse af bagmænd.
  2. Social kontrol ved brug af voodoo -  en generel beskrivelse af bagmænd og deres brug af religiøsitet og overtro til at fastholde ofre for menneskehandel.
  3. En rekrutteringshistorie - beskrivelse af, hvordan nogle bagmænd rekrutterer ofre, og hvordan mødre sælger deres børn i håbet om, at børnene får en bedre fremtid uden for Afrika.
  4. Den mislykkede flugt fra menneskehandel - beskrivelse af, hvor svært det kan være for ofre for menneskehandel at komme ud af udnyttelsessituationen.