Guidelines og procedurer

Til fagpersoner og virksomheder/arbejdsgivere.

Flowchart over procedure vedr. personer (over 18 år), der kan være ofre for menneskehandel

Udlændingestyrelsen og Center mod Menneskehandel har udarbejdet et overblik over proceduren for identifikation af personer (over 18 år), der er ofre for menneskehandel.

Rigsadvokatens meddelelse om menneskehandel

Rigsadvokaten har udformet en meddelelse om gældende lovgivning og de forhold, der generelt gør sig gældende i sager om retsforfølgelse for menneskehandel.

Guide til fagfolk – Sådan genkender du tegn på menneskehandel

Folderen er en guide, der henvender sig til fagpersoner, der kan komme i kontakt med ofre for menneskehandel. Den indeholder beskrivelse af tegn på menneskehandel, hvem der kan være ofre for menneskehandel og handlemuligheder ved mistanke om menneskehandel.

Undgå skjult tvangsarbejde. Guidelines til virksomheder og arbejdsgivere

Center mod Menneskehandel har udviklet guidelines om tvangsarbejde: ’UNDGÅ SKJULT TVANGSARBEJDE - Guidelines til virksomheder og arbejdsgivere’. De er et oplysnings-, risikostyrings- og forebyggelsesværktøj til virksomheder og arbejdsgivere om risikoen for tvangsarbejde og om, hvordan virksomheder kan undgå at blive sat i forbindelse med menneskehandelssager.


Sidst opdateret 28/11 2019