Til fagpersoner og andre, der vil vide mere om menneskehandel

Videoerne giver en bredere viden om menneskehandel, tilbud til ofre og udnyttelsesformer.

Forskellige faggrupper som sundhedsfagligt personale, politi, journalister og andre kan have interesse i at få mere viden om menneskehandel, som fx årsager til menneskehandel, forskellige udnyttelsesformer, tilbud til ofre for menneskehandel og tegn på menneskehandel, som de kan lægge mærke til i deres daglige arbejde.

Nedenstående syv videoer præsenterer forskellige emner: 

  1. Mistanke om menneskehandel - videoen er målrettet sundhedsfagligt personale og fokuserer på tegn på menneskehandel og handlemuligheder ved mistanke om handel.
  2. Tegn på menneskehandel - oplysningsvideo målrettet den brede befolkning, fagpersoner og andre, der kan møde potentielle ofre for menneskehandel.
  3. Tvangsarbejde - videoen giver en indføring i, hvad tvangsarbejde er.
  4. Mærket for livet (lang version, 24 min.) - undervisningsvideo om menneskehandel med interview med ofre for menneskehandel og anvisninger på, hvad man kan gøre, hvis man har mistanke om menneskehandel.
  5. Mærket for livet (kort version, 14 min.) - undervisningsvideo om menneskehandel med interview med ofre for menneskehandel og anvisninger på, hvad man kan gøre, hvis man har mistanke om menneskehandel.
  6. Årsager til menneskehandel - videoen sætter fokus på de faktorer, der gør, at personer bliver rekrutteret til menneskehandel som fx fattige kår, arbejdsløshed og forsørgelsespligt over for familiemedlemmer.