Handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel i Danmark

Gældende samt tidligere danske handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel.

Forside af Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019 - 2021Et centralt element i rammen for den danske indsats til bekæmpelse af menneskehandel har været en række nationale handlingsplaner. Den første nationale handlingsplan kom i 2002 i forlængelse af FN’s protokol om bekæmpelse af menneskehandel (den såkaldte Palermo-protokol) fra 2000 og EU-rammeafgørelsen af 19. juli 2002 om menneskehandel.

Senest har et bredt flertal i Folketinger afsat midler til den femte - ’Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021’.

 

 

 

 

 

 

Handlingsplaner til at downloade:

Sidst opdateret 18/12 2019