Temarapport ’Indikatorer – et redskab til at opspore menneskehandel’

Det er helt centralt i den nationale indsats, at personer udsat for menneskehandel bliver opsporet og identificeret, så de kan blive hjulpet ud af udnyttelsesforholdet og få tilbud om bistand og støtte.

Center mod Menneskehandel sætter med denne temarapport fokus på indikatorer på menneskehandel. Indikatorer er vigtige at være opmærksomme på for at sikre, at menneskehandel bliver opdaget, når det finder sted, og begrænse mørketallet for personer udsat for menneskehandel i Danmark, der ikke får hjælp. 

I temarapporten bliver både generelle og specifikke indikatorer på menneskehandel præsenteret og NGO’er og myndigheder giver et indblik i, hvordan de anvender indikatorer i arbejdet med at opspore og identificere personer udsat for men­neskehandel. Indikatorer er også det bærende element i Center mod Menneskehandels webscraping-projekt, hvor sexannoncer bliver analyseret for potentiel menne­skehandel.

Temarapport 'Indikatorer et redskab til at opspore menneskehandel'

 Flere indikatorer på menneskehandel

Publikationer

Center mod Menneskehandel har udgivet forskellige publikationer om menneskehandel.

Center mod Menneskehandel har udgivet flere publikationer med forskellige temaer:

  • Når børn er ofre for menneskehandel - kendetegn og hjælpemuligheder.
  • Menneskehandel: Definition og Identifikation.
  • Menneskehandel i rengøringsbranchen?
  • Menneskehandel i den grønne sektor?
  • Menneskehandel og juju: Religiøs pression og kulturmøde i relation til nigerianske ofre for menneskehandel.
  • Menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark?
  • Rammer vi rigtigt? Mødestedet: Et socialt tilbud i udvikling.
 
Læs eller download publikationer om menneskehandel på Socialstyrelsens hjemmeside 
 
 

Undgå skjult tvangsarbejde

Center mod Menneskehandel har udviklet ’UNDGÅ SKJULT TVANGSARBEJDE - Guidelines til virksomheder og arbejdsgivere’. Guidelines er et oplysnings- og risikostyringsværktøj, der er udviklet i dialog med en række forskellige aktører.