Årsrapporter

Center mod Menneskehandel udgiver hvert år en rapport om menneskehandel i Danmark.

Center mod Menneskehandels årsrapporter beskriver indsatser mod menneskehandel i Danmark. I rapporterne præsenteres statistik og udvalgte temaer fx forberedte hjemsendelser og krigen i Ukraines indflydelse på menneskehandel. Forskellige aktører som DRC Dansk Flygtningehjælp og Hvidvasksekretariatet i politiet ved National enhed for Særlig Kriminalitet fortæller om deres arbejde, erfaringer og strategier på menneskehandelsområdet.