FN’s Kvindekonvention (CEDAW)

Bekendtgørelse af konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder.

Danmarks ratificerede FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder i 1983 – den såkaldte kvindekonvention.

Konventionen giver kvinder en række grundlæggende politiske, sociale, kulturelle og økonomiske rettigheder. Konventionen forpligter de deltagende stater til at tage alle passende forholdsregler, herunder gennemføre lovgivning med henblik på at hindre enhver form for handel med kvinder og udnyttelse af kvinder ved prostitution.