EU's menneskehandelsdirektiv

Direktivet beskriver en lang række påkrævede initiativer og fastsætter regler om strafbare handlinger, sanktioner og bistand og beskyttelse.

Europa-Parlamentets og Europarådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 fokuserer på forebyggelse, beskyttelse af ofre og bekæmpelse af menneskehandel. Direktivet beskriver en lang række påkrævede initiativer og fastsætter regler om strafbare handlinger og sanktioner om bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel. Det handler blandt andet om retten til sikker indkvartering, lægehjælp og psykologbistand samt adgang til juridisk rådgivning og advokatbistand.

Direktivet og danske retsforbehold

Direktivet er omfattet af det danske EU-retsforbehold. Danmark har dog bragt dansk straffelovgivning i overensstemmelse med direktivet, da Danmark i 2012 udvidede definitionen af menneskehandel i straffeloven til også at inkludere udnyttelse til strafbare handlinger, og strafferammen for menneskehandel blev hævet fra otte til ti år.

Dansk straffelov § 262 a, stk. 2