Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Artikel 4 i konventionen indeholder bl.a. et forbud mod slaveri og tvangsarbejde.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er ratificeret af Danmark og er en del af dansk ret. Artikel 4 i konventionen indeholder et forbud mod slaveri, trældom samt tvangs- og pligtarbejde. Konventionen fastlægger ikke en definition af tvangs- eller pligtarbejde, hvorfor en sådan definition skal findes igennem den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har ved fortolkningen af konventionens artikel 4 om forbud mod slaveri og tvangsarbejde udtalt, at domstolen tager udgangspunkt i International Labour Organizations (ILO) konvention nr. 29 om tvangsarbejde.