Teknologifaciliteret menneskehandel

Menneskehandel foregår i stigende grad online og ved brug af teknologi. Bagmænd skaber fx kontakt med deres ofre over nettet og overvåger dem senere via GPS eller kameraer. Derfor er der udviklet et værktøj til at bekæmpe denne form for menneskehandel.

Center mod Menneskehandel har udviklet værktøjet ’Teknologifaciliteret menneskehandel - Røde flag’, som er målrettet private og offentlige aktører, der arbejder med teknologi eller digitalisering i forskellige kontekster. Det gælder myndigheder og virksomheder, som oplever udnyttelse af mennesker på deres platforme, eller som kan bidrage til at stoppe menneskehandel gennem deres arbejde.

Værktøjet er udviklet i samråd med aktører i Center mod Menneskehandels netværk til bekæmpelse af teknologifaciliteret menneskehandel. Det er blandt andet aktører fra den finansielle sektor, tech-industrien, cyberpolitiet og andre myndigheder. 

Værktøjet indeholder indikatorer inddelt i fire kategorier:

  • adfærdsmæssige indikatorer
  • finansielle indikatorer
  • ’kend-din-kunde’-indikatorer
  • rekrutterings-, fastholdelses- og overvågningsindikatorer.

Tre cases viser forskellige udnyttelsesformer, hvor teknologi har spillet en rolle i konkrete menneskehandelssager i Danmark. I casene kan man se, hvordan indikatorerne fra værktøjet vil kunne bringe mistanken på menneskehandel på banen og forhåbentlig bidrage til, at flere personer får bistand og støtte til at komme ud af et handelsforhold.

Teknologifaciliteret menneskehandel - Røde flag

Technology-facilitated trafficking - Red flags