Saan makakukuha ng tulong

Para sa counseling at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Danish Centre against Human trafficking. Kung gusto mo ay maaari mo kaming kontakin nang hindi ka nagpapakilala. Tumawag sa aming hotline: (+45) 7020 2550. Oras ng pagbubukas: weekdays 9-15 pati na rin ang weekends at holidays: 9-15. Nagsasalita kami ng Ingles at Danish, at maaari kaming kumuha ng interpreter, kung kinakailangan.

Kung hindi ka nagsasalita ng Danish o Ingles, maaari kang sumulat sa iyong wika at i-email ito sa: sikkermail.menneskehandel@sbst.dk. Ang email mo ay isasalin sa aming wika at maaari ka naming kontakin kasama ang isang interpreter. 

Impormasyon mula sa mga Unyon

Libreng Mga Serbisyo sa Kalusugan

 • The Red Cross Health Clinic Copenhagen 
  Reventlowsgade 10
  1651 København V
  Bukas: Lunes, Miyerkules, at Huwebes 5-8 p.m.
 • The Red Cross Health Clinic Århus
  Ryesagde 1, 2nd floor
  8000 Aarhus C
  Bukas: Lunes hanggang Huwebes 5-8 p.m.
 • The Red Cross Health Clinic Odense
  Studio Statera
  Mageløs 12, 2nd floor
  5000 Odense C
  Bukas: Martes 5-7 p.m.

Shelter

 

Sinasamantala ka ba employer mo?

Ang iyong mga karapatan bilang isang empleyado