Jesteś wykorzystywany przez pracodawcę?

Wyzysk w postaci handlu ludźmi jest przestępstwem i stanowi naruszenie podstawowych praw człowieka. Jeśli jesteś wykorzystywany w miejscu pracy, możesz uzyskać pomoc w odejściu z niego oraz otrzymać wsparcie od państwa duńskiego.

Czy niektóre z poniższych przykładów pasują do Twojej sytuacji?

Warunki pracy i poziom życia

 • Nie masz umowy lub podpisałeś umowę pod presją.
 • Umowa, którą podpisałeś, jest sporządzona w języku, którego nie rozumiesz.
 • Twoje wynagrodzenie nie odpowiada temu, które obiecano Ci, jeśli przyjmiesz ofertę pracy.
 • Oczekuje się od Ciebie pracy przez wiele dodatkowych godzin poza godzinami określonymi w umowie.
 • Pracujesz w niezdrowych lub niebezpiecznych warunkach.
 • Nie otrzymujesz wynagrodzenia lub jest ono bardzo niskie.
 • Duża część Twojego wynagrodzenia jest zwracana pracodawcy lub potrącana z wypłaty.
 • Mieszkasz w złych warunkach (bez prywatności, w złych warunkach sanitarnych, w miejscu pracy itp.).

Groźby

 • Pracodawca grozi, że zwolni Cię bez wynagrodzenia lub zgłosi do władz, jeśli złożysz skargę na warunki pracy lub skontaktujesz się ze związkiem zawodowym, takim jak 3F.
 • Pracodawca lub jego współpracownicy grożą Ci lub Twojej rodzinie.
 • Poinformowano Cię, że jesteś winien dużą kwotę pieniędzy osobie, która Cię rekrutowała (na przykład za zorganizowanie podróży). 
 • Obawiasz się gróźb, przemocy lub innych represji , jeśli nie zapłacisz.

Ograniczenie swobody przemieszczania się

 • Twój pracodawca lub jego przedstawiciele nalegają na wypowiadanie się w Twoim imieniu, np. podczas komunikowania się z władzami i/lub bankami.
 • Jesteś monitorowany, np. przez GPS w telefonie lub przez kamery w miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania.
 • Nie wolno Ci udać się do lekarza ani do szpitala, jeśli odniosłeś obrażenia lub jesteś chory.
 • Odebrano Ci dokumenty tożsamości.
 • Nie masz kontroli nad swoim elektronicznym podpisem NemID lub MitID.

Jeśli niektóre z tych przykładów pasują do Twojej sytuacji, możesz być ofiarą handlu ludźmi.

 

Jeśli jesteś ofiarą handlu ludźmi, możemy Ci zaoferować:

 • Ochronę i tymczasowe miejsce pobytu
 • Pomoc medyczną
 • Wsparcie psychologiczne
 • Pomoc prawną
 • Pomoc w skontaktowaniu się z rodziną lub odpowiednimi organizacjami w kraju pochodzenia lub zamieszkania
 • Pomoc w powrocie do kraju pochodzenia lub zamieszkania, w tym wsparcie finansowe przez sześć miesięcy po powrocie 
 • Obywatele spoza UE mają prawo przebywać w Danii do 120 dni, aby przygotować się w tym czasie do powrotu i zdecydować, czy chcą współpracować z władzami.

 

Aby uzyskać poradę i wsparcie, zwróć się do Duńskiego Centrum Przeciwko Handlowi Ludźmi. Jeśli chcesz, możesz skontaktować się z nami anonimowo. Zadzwoń na naszą infolinię pod nr (+45) 7020 2550. Godziny otwarcia: dni powszednie 9:00-15:00, weekendy i święta: 9:00-15:00. Mówimy po angielsku i duńsku, a w razie potrzeby możemy zapewnić obecność tłumacza.

Jeśli nie mówisz po duńsku ani angielsku, możesz napisać wiadomość e-mail w swoim języku na adres: sikkermail.menneskehandel@sbst.dk. Przetłumaczymy Twoją wiadomość i będziemy mogli skontaktować się z Tobą za pośrednictwem tłumacza.