Drepturile dumneavoastră în calitate de angajat

Pentru consiliere și sprijin, vă rugăm să contactați Centrul danez împotriva traficului de persoane. Dacă doriți, ne puteți contacta în mod anonim. Sunați la: (+45) 7020 2550. Orar: în timpul săptămânii, între orele 9-15, precum și în weekend și de sărbători: 9-15. Vorbim engleză și daneză și putem aranja prezența unui interpret, dacă este necesar.

Dacă nu vorbiți daneză sau engleză, puteți scrie un e-mail în limba dvs. la adresa: sikkermail.menneskehandel@sbst.dk. E-mailul dvs. va fi tradus și vă vom putea contacta împreună cu un interpret.

Puteți citi mai multe despre drepturile dumneavoastră pe site-ul workplacedenmark.dk. Pe acest site puteți găsi mai multe informații despre nivelurile și condițiile de salarizare pentru diferite tipuri de muncă. Găsiți mai jos un rezumat al condițiilor de pe piața muncii în Danemarca.

Nivel salarizare și drepturi

Angajatorul trebuie să plătească întotdeauna salariul agreat. În Danemarca, nu există salariu minim, dar există convenții colective care stabilesc tarifele salariale. Legislația privind piața forței de muncă acoperă domenii specifice, cum ar fi sănătatea și siguranța, dreptul la concediu, indemnizațiile de boală,egalitatea de tratament și salarizare.

Angajații din Danemarca au o serie de drepturi. Aveți aceleași drepturi ca și colegii dvs. danezi care fac același tip de muncă ca și dvs., dacă lucrați pentru o companie asigurată de un contract colectiv de muncă în Danemarca.

Sindicate

Sindicatele au dreptul să încerce să încheie acorduri colective cu angajatorii și organizațiile patronale. Sindicatele reprezintă un drept fundamental în Danemarca. Mulți angajați din Danemarca sunt membri ai unui sindicat. Aderarea la un sindicat nu este o cerință legală, ci se face în mod voluntar. Angajatorul nu poate cere unui angajat să devină membru al unui sindicat anume. În general, sindicatele sunt menționate în funcție de meserie și de tipul de muncă.

Sănătate și siguranță

Reglementările daneze privind sănătatea și siguranța la locul de muncă se aplică, de asemenea, tuturor angajaților care lucrează în Danemarca - indiferent de durata de timp.

Este responsabilitatea angajatorului să se asigure că toți angajații săi lucrează în condiții acceptabile, sigure și care nu le pun în pericol sănătatea.

Este responsabilitatea angajaților să respecte toate normele de securitate, cum ar fi manipularea mașinilor sau a substanțelor periculoase sau utilizarea echipamentelor de protecție, cum ar fi protecția respiratorie, protecția auditivă și mănușile de protecție.

Contracte

Angajații care lucrează mai mult de opt ore pe săptămână trebuie să primească un contract de muncă în cel mult o lună din momentul angajării. Contractul trebuie să descrie tipul de muncă, programul săptămânal, salariul și bonusurile, preavizul de încetare a contractului de muncă etc.

Program de lucru

În Danemarca, programul de lucru este, de obicei, de 37 de ore pe săptămână într-un loc de muncă obișnuit, în sectorul public sau cel privat. Programul de lucru săptămânal e mai puțin de 37 ore dacă locul de muncă implică lucrul în schimburi sau se desfășoară noaptea. Programul de lucru trebuie să fie organizat astfel încât angajații să beneficieze de o perioadă de odihnă de cel puțin 11 ore consecutive la fiecare 24 de ore. La fiecare 7 zile, angajații trebuie să aibă o zi liberă, imediat urmată de o perioadă de repaus zilnic. Ziua liberă săptămânală trebuie acordată, pe cât posibil, duminica și să fie în același timp pentru toți angajații din companie.

Concedii

În mod normal, legea privind concediul se aplică tuturor angajaților care lucrează în Danemarca. Angajatorul trebuie să respecte această lege, iar angajatul nu poate renunța la dreptul la concediu. Un angajat are aproximativ două zile de concediu la fiecare lună lucrată. Toți angajații au dreptul la 25 de zile de concediu de odihnă pentru un an întreg de muncă - chiar dacă nu are dreptul la concediu plătit.

Rezilierea contractului

În calitate de angajat cu contract colectiv de muncă, poate exista o interzicere a rezilierii contractului fără motive reale și întemeiate, de exemplu, dacă angajatul nu este apt de muncă sau dacă rezilierea este necesară din cauza reducerilor personalului.

Angajatorul nu poate rezilia un contractul unui angajat din cauza sexului, rasei, culorii pielii, religiei sau credinței acestuia, ori a poziției politice, orientării sexuale, vârstei, handicapului sau originii naționale, sociale sau etnice. De asemenea, este ilegală concedierea unui angajat din cauza unei sarcini sau a unui concediu parental.

În plus, un angajat nu poate fi concediat pentru că este membru sau nu al unui sindicat, ori pentru că nu face parte din același sindicat ca și colegii săi.

Pentru consiliere și sprijin, vă rugăm să contactați Centrul danez împotriva traficului de persoane. Dacă doriți, ne puteți contacta în mod anonim. Sunați la: (+45) 7020 2550. Orar: în timpul săptămânii, între orele 9-15, precum și în weekend și de sărbători: 9-15. Vorbim engleză și daneză și putem aranja prezența unui interpret, dacă este necesar.

Dacă nu vorbiți daneză sau engleză, puteți scrie un e-mail în limba dvs. la adresa: sikkermail.menneskehandel@sbst.dk. E-mailul dvs. va fi tradus și vă vom putea contacta împreună cu un interpret.