Експлоатира ли ви работодателят?

Експлоатацията под формата на трафик на хора е престъпление и нарушаване на изконни човешки права. Ако сте експлоатирани на работното ви място, можете да получите помощ като го напуснете, както и като получите подкрепа от датската държава.

Някои от тези твърдения отнасят важат ли за вас?

Условия на труд и работа

 • Нямате договор или сте били подложени на натиск да подпишете такъв
 • Договорът, който сте подписали е на език, който не разбирате
 • Получаваната заплата не е това, което е ви е било обещано да получавате, когато сте приели предложението за работа
 • Принудени сте да работите дълги часове над тези, които са упоменати в договора
 • Работите във вредни или опасни условия
 • Не получавате никаква заплата или получавате много ниска такава
 • Огромна част от заплатата ви се удържа от работодателя или ви се удържа от фиша.
 • Живеете в лоши условия (много хора на едно място, при лоши санитарно-хигиенни условия, живеете, където работите)

Заплахи

 • Работодателят ви заплашва да ви уволни без да плати или да ви предаде на местните власти, ако се оплачете от работните условия или, ако се свържете с местни синдикати като 3F.
 • Работодателят или неговите съдружници заплашват вас или вашето семейство.
 • Предупредени сте, че дължите много пари на човека, който ви е наел (например за пътни разходи).
 • Подложени сте на заплахи, насилие или репресии, ако не платите.

Ограничаване свободата на движение

 • Работодателят ви или негови представители настояват да говорят от ваше име пред местните власти, и/или банки, например
 • Наблюдавани сте , например чрез GPS на телефона ви или чрез камери на работното място или където живеете.
 • Не ви позволяват да отидете на лекар или на болница, ако сте наранен или болен.
 • Личните ви документи са ви отнети.
 • Нямате достъп до вашите NemID или MitID.

Ако някое от изброените по-горе се отнася за вас , може би сте жертва на трафик на хора.

 

Ако сте жертва на трафик на хора, ние ви предлагаме:

 • Защита и временна квартира
 • Медицински грижи
 • Психологическа подкрепа
 • Правна помощ
 • Помощ да се свържете със семейството или организации в Родината ви или страната на пребиваване
 • За хора от страни, които не са членки на ЕС, предлагаме да останат в Дания до 120дни, за да се подготвят за връщане и да решат дали искат да сътрудничат на властите.

З а съвети и подкрепа моля, свържете се с Датския център за борба с трафика на хора. Можете да се свържете с нас анонимно, ако желаете. Обадете се на горещата ни линия: (+45) 7020 2550. Работно време: в работни дни 9-15, както и през уикенда и в празници: 9-15. Говорим на английски и датски, но можем да уредим присъствието на преводач при необходимост.

Ако не говорите датски или английски, можете да изпратите имейл на родния ви език на: sikkermail.menneskehandel@sbst.dk Вашият имейл ще бъде преведен и ние ще се свържем с вас чрез устен преводач.