Spread the word

Lav en oplysningskampagne, der retter sig mod borgere, politiet, fagforeninger eller andre målgrupper.

Center mod Menneskehandel er med til at udvikle forebyggende og oplysende kampagner i Danmark. Målet er at gøre udvalgte målgrupper opmærksomme på menneskehandel i Danmark. Centret videregiver viden om, hvordan man opdager menneskehandel, hvilke tegn man skal se efter, og hvad man kan gøre, hvis man har mistanke om, at der foregår menneskehandel.

Du kan lave din egen kampagne som en del af din opgave om menneskehandel. En kampagne kan bestå af en eller flere elementer som en plakat, en folder, en hjemmeside, tweets og en video.

 

 

Udvælg målgruppe og beskriv formål

Start med at gennemgå alt materialet her på denne hjemmeside. Det kan give en idé om, hvem kampagnen kan målrettes. Kampagnen kan rette sig mod borgere, dvs. 'den brede befolkning', virksomheder, kunder eller andre skoleelever.

Lav en brainstorming og find frem til de ti informationer på hjemmesiden, som overraskede dig mest. Hvis I er flere, der arbejder sammen om emnet, kan I samle jeres idéer på post-it på tavlen. Prioritér og udvælg de ti informationer, I vil gå videre med.

Overvej, hvem der har særligt brug for at få disse informationer. Lav eventuelt et mindmap, hvor alle forslag til målgruppe samles omkring de ti informationer. Er målgruppen: Borgerne? Personer, der køber sex? Politiet? Andre?

Udvælg en målgruppe, og hold kampagnens fokus på de informationer, som I mener målgruppen skal have.

Det er vigtigt at beskrive formålet med kampagnen og præcis, i forhold til hvad du ønsker, der skal komme ud af kampagnen.

Vælg et eller flere medier til brug i kampagnen

Når du laver en oplysningskampagne, skal du kende din målgruppe og vurdere, hvordan der kommunikeres bedst muligt til den. Nogle målgrupper reagerer bedst på tal og fakta. Andre målgrupper fanger du bedre ved, at der tales til deres moral eller følelser. Hvis kampagnen målrettes politiet, der skal lære at genkende tegnene på menneskehandel, så taler du fx ikke til følelserne. Politiet har i den forbindelse mest behov for konkrete værktøjer til at genkende ofre for menneskehandel, når de møder dem. Har kampagnen til formål at skabe refleksion og omtanke ved køb af sex, så tal til målgruppens samvittighed ved at beskrive ofrenes situation.

Udvælg, hvilket medie/medier du vil anvende for at komme i kontakt med målgruppen. Det kan være:

 • En hjemmeside
 • En video på YouTube 
 • Via Snapchat
 • På Twitter
 • En folder
 • En plakat. 

Vær opmærksom på, hvilke løsninger der er realistiske i forhold til projektet og tidsrammen. Overvej også, hvordan projektet når ud til målgruppen.

Uanset hvilken type kampagne der vælges, er det vigtigt at holde fokus. Forsøg ikke at informere om for mange ting på én gang. Hold fast i ét enkelt formål, fx at informere om tegnene på menneskehandel eller videregive viden om, hvem der er vurderet som ofre for menneskehandel i Danmark.

Huskeliste:

 • Brainstorm: Hvilke informationer er centrale for kampagnen?
 • Mindmap: Hvem er målgruppen?
 • Vær skarp på, hvad der er det vigtigste budskab
 • Hvilket medie er mest egnet til kampagnen?
 • Hvordan når kampagnen ud til målgruppen?