Spørg familie eller venner

Lav en undersøgelse af, hvad din familie eller dine venner ved om menneskehandel

Undervisning af politiet

Center mod Menneskehandel har til opgave at skabe viden og føre statistik til brug for politikere, myndigheder, NGO’er og den brede befolkning.

Center mod Menneskehandel underviser også relevante aktører, så de kender tegn og signaler på, at en person kan være offer for menneskehandel, og ved, hvornår Center mod Menneskehandel skal kontaktes. Fx underviser Center mod Menneskehandel på fast basis elever på politiskolen.

Formidling af viden om og tegn på menneskehandel er vigtig, for at flere ofre for menneskehandel i Danmark kan blive opdaget og hjulpet ud af deres udnyttelsesforhold. En relevant projektopgave kan derfor være at undersøge, hvem der har brug for mere viden og information for at kunne spotte og hjælpe ofre for menneskehandel.

Udvælg en målgruppe og en metode for undersøgelsen

Det er et godt udgangspunkt at begynde med at beskrive, hvad der skal komme ud af undersøgelsen. En undersøgelse kan bl.a. afdække, hvilken viden din familie eller venner har om menneskehandel. Facebook eller Twitter kan være relevante og brugbare steder at udføre undersøgelsen, eller du kan fx bruge Kahoot på andre platforme.

Gennemgå materialet på denne hjemmeside, før du laver undersøgelsen. Derefter kan du udvælge de emner om menneskehandel, som du synes, der er vigtige for andre at have viden om. Det kunne fx være tegn på menneskehandel.

Inden du iværksætter selve undersøgelsen, er det en god idé først at afprøve den på et par klassekammerater eller andre, der er i din målgruppe. På den måde kan du teste, om de forstår spørgsmålene, og om deres svar er brugbare for dig.

Huskeliste:

  • Sæt dig ind i materialet på hjemmesiden. 
  • Udvælg cirka ti informationer, du mener, din familie eller venner skal kende til.
  • Formuler ti spørgsmål til undersøgelsen.
  • Test undersøgelsen.
  • Vurdér resultatet af undersøgelsen: Var det overraskende eller som forventet.

Vidste du?

Værd at vide om brug af spørgeskemaer:

  •     Stil enkle spørgsmål.
  •     Spørg kun om én ting ad gangen.
  •     Stil spørgsmål, som er konkrete og lette at besvare.
  •     Brug ord og vendinger, som modtageren forstår.
  •     Det er vigtigt, at det ikke er alt for indlysende, hvad eventuelle rigtige svar er.