Lav en case

Fortæl et offer for menneskehandels historie

Gadesælger under bro med graffiti

En projektopgave kan være at lave en case, der fortæller et offer for menneskehandels historie. I casen beskrives bl.a., hvor personen kommer fra, hvordan personen blev udnyttet, og hvordan han eller hun kom ud af menneskehandelssituationen igen.

Når du skal skrive en case, er det en god idé at tage udgangspunkt i en fiktiv persons rejse fra hjemlandet til der, hvor personen udnyttes. Casen kan fx omhandle en kvinde, der kommer fra Nigeria, som er det land, hvorfra flest handlede kvinder i Danmark kommer fra.

Beskriv, hvordan kvindens liv så ud i Nigeria. Find viden og eventuelt billeder om Nigeria på nettet, som kan bruges til at beskrive hendes liv. Det kan være med til at give kvinden en personlighed. Giv gerne eksempler på, hvad hun interesserer sig for, hvem hun bor sammen med, hvordan hendes hverdag ser ud, om hun går i skole, arbejder eller står for husholdningen i hjemmet.

Det kan være en god idé at søge efter almindelige navne til personen i det pågældende land. Du kan også se på et kort fra området og vælge en by, hvor hovedperson kommer fra. På internettet kan du finde mere information om byen: Hvor stor er byen? Hvad lever folk af? Handler folk på markeder? Er der butikscentre eller lignende? Brug gerne billeder for at gøre casen levende.

Menneskehandelssituationen

I casen beskriver du, hvordan personen bliver offer for menneskehandel. Det er vigtigt at beskrive, hvordan personen kommer i kontakt med bagmanden, hvordan de mødes, og hvordan bagmanden udnytter personen.

Andre emner, der kan indgå i casen:

 • Beskriv, hvordan bagmanden overtaler personen til at rejse til Danmark, og hvilke aftaler, der blev indgået, før personen rejste.
 • Beskriv personens rejse til Danmark, herunder brug af bus, tog eller fly m.v.
 • Da personen ankom til Danmark, hvilket arbejde skulle personen udføre, hvor foregik det, hvor mange timer og under hvilke arbejdsbetingelser? 
 • Beskriv, hvilke mennesker eller myndigheder personen møder i Danmark. 
 • Beskriv hverdagen i Danmark, fx hvordan er det at være i Danmark uden at kunne tale dansk? 
 • Forklar i casen, hvordan personen kom ud af den menneskehandelssituation, som personen var endt i. Hvilken hjælp fik personen, og hvem hjalp? 

Du behøver ikke vælge en voksen person til casen, og personen kan også komme fra et andet land end Nigeria. Det kan fx være en case, der beskriver et handlet barns eller en ungs rejse fra Rumænien til Danmark.

Huskeliste:

 • Tag udgangspunkt i materialet her på hjemmesiden, særligt afsnittet Om menneskehandel.
 • Under Materialer findes også videoer, der kan inspirere.
 • Vælg et land, som ofrene i Danmark ofte kommer fra.
 • Orientér dig på nettet om landet.
 • Undersøg, hvordan offeret kan være kommet i kontakt med bagmændene.
 • Undersøg, hvordan offeret kan være kommet til Danmark.
 • Forestil dig resten af forløbet.