Skab debat i klassen

Organisér en paneldebat i klassen, fx i forbindelse med en fremlæggelse. Er I en gruppe, så lad gruppens medlemmer være eksperter, som skal forsøge at påvirke publikums holdninger.

Som et led i en skoleopgave om emnet menneskehandel kan du inddrage klassen i en debat. En debat kan forløbe på flere måder. Du kan etablere et panel bestående af en eller flere elever, der hver laver et oplæg, hvor forskellige holdninger kommer til udtryk, eller debatten kan foregå mellem to grupper, der repræsenterer hver sit synspunkt.

Deltagerne i en debat skal have en konkret viden om emnet og være forberedt på at argumentere for en holdning. Hvis debatten indgår i en fremlæggelse i klassen, er det en god idé at begynde med et paneloplæg. Du kan lade panelet bestå af elever, som er 'eksperter' på udvalgte emner. Der skal også vælges en person til at styre debatten.

Udvælg emner, der skal debatteres

På hjemmesiden her kan du finde inspiration til emner og dilemmaer, der er relevante at debattere. Det er en god idé at lave en brainstorm for at finde frem til et eller flere emner og holdninger, der skal debatteres. Du kan også hente inspiration til debatter ved at se debatprogrammer på TV.

Der er mange emner, som kan debatteres som fx:

 • Hvordan forebygges menneskehandel i Danmark? 
 • Hvordan kan man forebygge, at borgere i Danmark køber ydelser fra ofre for menneskehandel eksempelvis ved at købe billig arbejdskraft i byggebranchen? 
 • Sæt fokus på dilemmaer i menneskehandelssituationen: Er det bedre for et offer for menneskehandel at have et arbejde til en meget lav løn og under usle forhold i Danmark end slet ikke at have et arbejde og ikke kunne forsørge sig selv i hjemlandet?

Et eksempel på udførelse af paneldebat

Solopgang over togskinner

Emne: Skal alle kvinder, der er ofre for menneskehandel til prostitution, have opholdstilladelse i Danmark?

Først vælger du forskellige holdninger, der kan være til emnet. Derefter udpeger du nogle personer, som skal være fiktive personer, der kan repræsentere de forskellige holdninger.

I en debat om opholdstilladelse til ofre for menneskehandel kan disse fire eksperter sidde i panelet:

 1. Menneskerettighedsforkæmperen, der mener, at ofre for menneskehandel skal have opholdstilladelse, fordi personens rettigheder er blevet krænket i Danmark.
 2. Udlændingestyrelsen, der fortæller, at der i Danmark som udgangspunkt kun gives opholdstilladelse til fx flygtninge, og der skal være klare regler, der gælder for alle.
 3. Kvindens advokat, der mener, at kvinden skal have opholdstilladelse, fordi hun ikke skal tilbage til Nigeria, hvor bagmændene bor.
 4. Socialrådgiveren, der mener, at det vigtigste er at hjælpe kvinden til at få et godt liv i Nigeria hos hendes familie og venner.

Udførelse af paneldebatten:

 • I paneloplæggene skal alle holdninger komme frem. Start med en præsentationsrunde, hvor hver deltager kort præsenterer sig. 
 • Publikum kan placere sig, i forhold til hvilken deltager de tror, de er mest enige med. Derefter begynder debatten. 
 • Hver paneldeltager holder et tre minutters oplæg. Bagefter har de tid til at stille spørgsmål til de andre i panelet. Denne del skal forberedes godt. Vær opmærksom på, at det tager tid at forberede en god debat. 
 • Publikum inddrages igen. De bliver bedt om at placere sig ud for den paneldeltager, de synes har mest ret eller har været bedst til at argumentere for sit synspunkt. 
 • Herefter kan publikum stille spørgsmål til panelet og hinanden. 
 • Vær opmærksom på, om nogen fra publikum ændrer holdninger i løbet af debatten, og spørg gerne ind til, hvorfor dette er sket. 
 • Evaluer på processen og spørg, hvad der undrede publikum, hvad der gjorde, at nogen blev klogere på egen holdning, hvilke overvejelser og tanker publikum og paneldeltagerne gjorde sig m.v.