Hvad er Center mod Menneskehandel?

I Danmark har der siden 2002 været udarbejdet handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel.

Center mod Menneskehandel blev etableret i 2007. Centret udgør i dag kernen i den landsdækkende sociale indsats under handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel.

Center mod Menneskehandel er en del af Socialstyrelsen og refererer til ministeren for ligestilling, som er ansvarlig for at sikre implementering af handlingsplanen.

Personalet består af en tværfaglig medarbejdergruppe, som sikrer både koordination og udvikling af den nationale indsats samt indsamling og formidling af statistik og viden. Centret tilbyder udredning, bistand, støtte og rådgivning til ofre for menneskehandel og varetager opsøgende arbejde på massageklinikker via mobile sundhedstilbud og drop-in-center.

Undervisning og koordinering

Undervisning på politiskoleCenter mod Menneskehandel varetager undervisning og opkvalificering, så relevante aktører kender tegn og signaler på, at en person kan være offer for menneskehandel, og ved, hvornår centret skal kontaktes.
Center mod Menneskehandel underviser bl.a. aspiranter på politiskolen, ambassadeansatte og udvalgte grupper af sundhedspersonale. Gennem årene har Center mod Menneskehandel også undervist dommere, anklagere, efterforskere, Arbejdstilsynet, SKAT og andre aktører og samarbejdspartnere, fx NGO.

Centret har endvidere til opgave at koordinere samarbejdet på området.

Hjælp til ofre for menneskehandel 

Bistand og støtte til ofre for menneskehandel ydes i regi af Center mod Menneskehandel og andre relevante aktører på grundlag af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Lovgivning

Indsatsen mod menneskehandel i Danmark – og dermed den danske handlingsplan – hviler på en række internationale konventioner, herunder Palermo-protokollen, som Danmark har tilsluttet sig. De internationale forpligtelser indebærer bl.a., at menneskehandel kriminaliseres, og en forpligtelse til at yde støtte og bistand til ofre for menneskehandel.

Sidst opdateret 11/12 2019