Tilbud fra andre aktører

Flere NGO’er varetager opsøgende og tillidsskabende arbejde sideløbende og i samarbejde med Center mod Menneskehandel. NGO’erne dækker forskellige geografiske områder og forskellige målgrupper.

AmiAmi

AmiAmi er en NGO, der arbejder for bedre forhold for udenlandske prostituerede og ofre for menneskehandel. AmiAmi har en sundhedsklinik, hvor udenlandske kvinder i prostitution hver tirsdag mellem kl. 17:00 og 19:00 kan blive undersøgt gratis og anonymt af en læge. AmiAmi har også et drop-in-center med mulighed for at snakke med en socialrådgiver, få gratis kondomer og secondhand tøj.

AmiAmi modtager midler til opsøgende arbejde overfor ofre og potentielle ofre for menneskehandel i Region Syddanmark. Tilskuddet gives under handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel for 2019-2021.

Drop-in-centeret er beliggende i Sjællandsgade 98 B, 7000 Fredericia.

Åbningstider:  Tirsdag kl. 17:00 – 19:00 eller efter aftale.

Kontakt: +45 21 69 34 14

HopeNow

HopeNow i København tilbyder støtte og hjælp til kvinder, mænd og børn, som er potentielle ofre eller ofre for menneskehandel. HopeNow har som mission, at ”empower” ofre og potentielle ofre for menneskehandel for at forbedre deres livsmuligheder.

HopeNow modtager tilskud under handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021 til opsøgende arbejde overfor potentielle ofre for menneskehandel i særligt hovedstaden.

Kontakt: +45 26 16 10 12 

Reden International

Reden International er en NGO, der tilbyder rådgivning og støtte til udenlandske kvinder i prostitution med særligt fokus på kvinder, der er ofre for menneskehandel. Reden modtager midler under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021 til drift af to geografisk spredte krisecentre til kvindelige ofre for menneskehandel.

Reden International modtager desuden midler til deltagelse i samarbejdet om Mødestedet i Colbjørnsensgade, som drives i samarbejde med Center mod Menneskehandel. Mødestedet, også kaldet MØS, er et drop-in-center, hvor kvinder kan komme anonymt og få varme, mad, selskab og rådgivning.

Drop-in-centeret er beliggende i Colbjørnsensgade 12, kld., 1652 København V.

Åbningstider i drop-in-centeret:

  • Mandag kl. 16:00 - 22:00
  • Tirsdag  kl. 18:00 - 20:00
  • Onsdag  kl. 16:00 - 22:00
  • Torsdag kl. 00:00 - 05:00
  • Fredag   kl. 14:00 - 18:00 og 00:00 - 05:00
  • Lørdag   kl.  00:00 - 05:00

Kontakt til Reden International: +45 33 91 48 10

Røde Kors

Røde Kors samarbejder med Center mod Menneskehandel i et projekt om at opdage og hjælpe uledsagede mindreårige asylansøgere, som er ofre for menneskehandel. Samarbejdet er med til at sikre, at børn, der er ofre for menneskehandel, får den støtte og beskyttelse, som de er berettigede til i henhold til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel og internationale konventioner, herunder FN's Børnekonvention.

Projektet, der startede i 2017, er finansieret af satspuljemidler og udløber i 2020.

Kontakt: +45 35 25 92 00

Sidst opdateret 28/11 2019