Opsøgende indsatser på massageklinikker

Mobile sundhedstilbud, politi og SKAT udfører opsøgende arbejde på massageklinikker.

Opsøgende arbejde via sundhedstilbud

Jette uden for klinik i dagslys - King ThaimassageTre mobile sundhedstilbud, som er bemandet med sundhedsfagligt personale, varetager det sundhedsfaglige, målrettede opsøgende arbejde på massageklinikker i Danmark, hvor der opholder sig udenlandske prostituerede.

To mobile sundhedstilbud i Center mod Menneskehandel varetager det opsøgende arbejde i Midt- og Nordjylland og på Sjælland. I Region Syddanmark har NGO’en AmiAmi et mobilt tilbud. 

 

Formålet med de mobile sundhedstilbud

De mobile sundhedstilbud har to hovedformål. For det første arbejder de med at skabe tillid til en person i prostitution for at kunne opdage eventuelle tegn på menneskehandel. For det andet har de fokus på den prostitueredes generelle helbredstilstand for at sikre sundhedsfaglig bistand til ofre for menneskehandel. Hvis der er mistanke om menneskehandel, besøges massageklinikken igen for at tale med den person, der er bekymring for. Hvis personen ønsker det, udredes det, om personen er offer for menneskehandel.

Indirekte opsøgende arbejde via kontroller hos politi og SKAT

SKAT og politi foretager jævnligt kontroller på massageklinikker og blandt personer i gadeprostitution. Får de i den forbindelse mistanke om, at en person kan være offer for menneskehandel, henvender de sig til Center mod Menneskehandels hotline på tlf. 70 20 25 50. Center mod Menneskehandel vil derefter vurdere sagen. Medarbejderen fra Center mod Menneskehandel forsøger at skabe den fornødne tillid til, at personen vil fortælle sin historie. Hvis der er tegn på menneskehandel, vil personen blive informeret om rettigheder og muligheder under handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Sidst opdateret 18/12 2019