Tal over tid

Fra 2007 til 2018 er i alt 827 personer vurderet ofre for menneskehandel i Danmark.

Grå massageklinik

Trods variationer i antal ofre samt fordeling på køn, alder, udnyttelse og nationalitet over de seneste 11 år er der fællestræk hos ofrene,
på tværs af årene:

  • Flertallet er kvinder over 18 år
  • Flertallet kommer fra Nigeria
  • Flertallet er udnyttet til prostitution.

  

 

Årsstatistik fra 2011 til 2018 kan downloades her:

Sidst opdateret 05/02 2020