Sigtelser og domme

Rigsadvokaten opgør antal sigtelser, tiltaler og domme på menneskehandelsområdet.

Tal fra Rigsadvokaten viser, at der i 2020 er rejst tiltale for menneskehandel mod tre personer i Danmark. Der har ikke været nogen domfældelser for menneskehandel i 2020. I 2019 blev ingen personer tiltalt, og der var ligeledes ingen, som blev dømt for menneskehandel det år.  

Der kan være flere forklaringer på det lave antal sigtelser og domme. I Center mod Menneskehandels rapport 'Menneskehandel i Danmark 2019. Årsrapport' giver specialanklager, Jette Malberg, en juridisk vinkel på de udfordringer, der kan ligge i menneskehandelssager. Jette Malberg peger bl.a. på, at en af de største udfordringer i sager om menneskehandel er at få en forklaring fra offeret, der kan tjene som bevis i retten. Vidneforklaringer fra de formodede ofre er ofte det eneste eller det vigtigste bevis i sager om menneskehandel.

Tal over tid

Antal personer hhv. sigtet, tiltalt eller dømt fordelt på år

AFGØRELSESTYPE2014201520162017201820192020
Sigtelser for menneskehandel 14 25 2 9 1 7 7
Tiltalt for menneskehandel 4 29 1 5 0 0 3
Domme for menneskehandel 10 4 14 8 1 0 0


Bemærkninger:  Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørelserne er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Det skal bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistreringer.

Data er opdateret den 2. januar 2021. Tallene er opgjort efter seneste afgørelse, hvortil afgørelsen kan være anket i mellemtiden. Derfor er afgørelserne nødvendigvis ikke endelige.
Kilde: Rigsadvokaten                

 

Ny national efterforskningsenhed

Politiet og anklagemyndigheden er to myndigheder, der har fokus på efterforskning og retsforfølgning af sager om menneskehandel i Danmark.  Regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige er i december 2020 blevet enige om en ny aftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi og opgaver 2021-2023. I den forbindelse skal der etableres en ny national efterforskningsenhed, der skal styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet.  Målet er bl.a. at styrke efterforskningen og opklaringen ved at anvende særlige metoder og værktøjer på tværs af kriminalitetsområder som fx organiseret menneskehandel.

Sidst opdateret 19/03 2021