Sigtelser og domme

Tal fra Rigsadvokaten viser omfanget af sigtelser, tiltaler og domme på menneskehandelsområdet.

(Kilde: Rigsadvokaten) 

Antal forhold

20142015201620172018Ialt
40 67 4 9 1 121

Antal personer sigtet

20142015201620172018ialt
14 25 2 9 1 51

 

Henlæggelser og afgørelser for menneskehandel

Antal forhold

afgørelsestype20142015201620172018
Dom 10 10 23 17 1
Frifundet 5 7 22 10 2
Påtale opgivet (Rpl. § 721, stk. 1, nr. 2) 12 2 0 2 2
Sigtelsen grundløs - straffeloven (Rpl. § 721, stk. 1, nr. 1) 2 0 0 0 1
Total 29 19 45 29 6

Antal personer

Afgørelsestype20142015201620172018
Dom 10 4 14 8 1
Frifundet 3 5 14 7 2
Påtale opgivet (Rpl. § 721, stk. 1, nr. 2) 11 2 0 1 2
Sigtelsen grundløs - straffeloven (Rpl. § 721, stk. 1, nr. 1) 2 0 0 0 1
Total 2 0 0 0 1

Note fra Rigsadvokaten

Der er et efterslæb i opdatering af afgørelser på alle sagsområder i POLSAS, hvorfor data for tidligere år først anses for at være pålidelige 2 måneder efter årets udgang.  Der vil være periodevis forskydning af data, da f.eks. antallet af afgørelser i 2016 kan vedrøre sigtelser rejst i 2015.
Forhold er opgjort som personer pr. journalnummer, der er blevet sigtet og afgjort.
Personer med mere end én afgørelsestype vil tælle under alle afgørelsestyper, hvor den pågældende har været afgjort, men kun tæller med som én person i totalen. 
Der tages forhold for indtastningsfejl. Data er dynamiske, idet der tages hensyn til rettelser af indtastningsfejl, forsinkede opdateringer, nye afgørelser mv.
Data er opdateret den 1. juni 2019.

 

Sidst opdateret 18/12 2019