Menneskehandel i Danmark i 2019. Årsrapport

Center mod Menneskehandel udgiver for første gang en årsrapport om menneskehandel i Danmark.

Årsrapporten 'Menneskehandel i Danmark i 2019' er et nyt koncept, der skal bidrage til at udbrede viden om menneskehandel. Med årsrapporten ser CMM tilbage på indsatsen mod menneskehandel med både statistik og tendenser fra 2019. Der er fokus på indsatser under temaerne opsøgende og tillidsskabende arbejde, identifikation og støtte, efterforskning og retsforfølgelse og koordination og vidensdeling.

Rapporten indeholder en række data om de mennesker, myndighederne i Danmark har vurderet som ofre i 2019, herunder antal, køn og nationalitet. Desuden bringer rapporten artikler med de NGO’er, der modtager midler under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Rapporten sætter også fokus på nye tendenser, bl.a. en stigning i henvendelser om udnyttelse af familiesammenførte kvinder. Der er også fokus på internationale projekter, på Skattestyrelsens indsats mod menneskehandel og på, hvorfor sager mod menneskehandlens bagmænd i praksis kan være udfordrende.

Rapporten skal inspirere til drøftelser af indsatser og udfordringer på menneskehandelsområdet i Danmark.

NB. Beklageligvis er der en faktuel fejl på side 17 i rapporten. Der står: Det er samtidig det højeste antal forberedte hjemsendelser gennemført på et år, siden tilbuddet blev anvendt første gang i 2009. I stedet skulle stå: Det er samtidig det højeste antal forberedte hjemsendelser gennemført på et år, siden 2015. Tilbuddet blev anvendt første gang i 2008.

Sidst opdateret 15/01 2021