Årskonference om menneskehandel 2022

Center mod Menneskehandel inviterer til årskonference den 4. maj 2022 kl.12.30-16.30 i Odense Koncerthus.

På årskonferencen vil Center mod Menneskehandel lancere årsrapport 2021 og præsentere udvalgte temaer og statistik om indsatsen mod menneskehandel i Danmark.

Nationale og internationale oplægsholdere vil præsentere forskellige tendenser, erfaringer og indsatser, som kan inspirere til det videre arbejde med at bekæmpe menneskehandel.

Der vil være oplæg om:

  • Den aktuelle situation omkring fordrevne ukrainere og risiko for menneskehandel.
  • Internationale tendenser og erfaringer og begrænsning af efterspørgsel som forebyggelsesstrategi til at bekæmpe menneskehandel ved repræsentanter fra Council of the Baltic Sea States (CBSS) og Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). De to oplæg vil foregå på engelsk.
  • Nationale vinkler på bekæmpelse af menneskehandel ved oplægsholdere fra Rigsadvokaten, Tænketanken Justitia og Institut for Menneskerettigheder.


Årskonferencen er målrettet fagpersoner og aktører på menneskehandelsområdet fx myndigheder, NGO'er, brancheforeninger, private virksomheder, forskere og studerende.

Tilmeldingsfristen var den 21. april 2022 

Sidst opdateret 03/05 2022