Foldere

Til brug i kontakten med potentielle ofre for menneskehandel.

’Råd og vejledning. Til dig der arbejder med ofre for menneskehandel.’

Forside til pjecen 'Råd og vejledning. Til dig, der arbejder med ofre for menneskehandel'

Anklagemyndigheden har udformet en pjece til personer, der arbejder med ofre for menneskehandel. I pjecen beskrives bl.a. processen, hvis et offer for menneskehandel ønsker at afgive forklaring som vidne i retten eller skal indenretligt afhøres, og hvilke muligheder offeret har for at få en bistandsadvokat eller søge erstatning.

Folder til brug ved samtaler med børn og unge

Forside til Human trafficking and minors

Folderen findes på fire sprog: engelsk, rumænsk, serbisk og arabisk. 

Fagpersoner kan anvende folderen i kontakt og samtale med et barn eller en ung, der kan være offer for menneskehandel. Ved brug af overskuelig tekst og et børnevenligt billedsprog oplyser folderen om menneskehandel og de tilbud der er til ofre for menneskehandel. 

Folderen kan rekvireres ved henvendelse til: cmm@socialstyrelsen.dk

 

 

Folder til ofre om at være udnyttet

Folder til ofre for menneskehandel

Findes i fem forskellige sprog:

Engelsk
Portugisisk
Russisk
Spansk
Thailandsk

Folderen kan rekvireres ved henvendelse til: cmm@socialstyrelsen.dk

 

Sundhedsfolder

Sundhedsfolder Aarhus og København

Beskrivelse af mødestedet i København (MØS) og sundhedsklinik og sundhedstilbud i Aarhus og Midt/Nordjylland.

Findes i fem forskellige sprog:

Engelsk
Portugisisk
Rumænsk
Spansk
Thailandsk

Folderen kan rekvireres ved henvendelse til: cmm@socialstyrelsen.dd

Pamflet om udnyttelse til tvangsarbejde til ofre

Folder til ofre for menneskehandel

Findes i ni forskellige sprog:

Bulgarsk
Dansk
Engelsk
Lettisk
Litauisk
Polsk
Rumænsk
Russisk
Tysk

Pamflet kan rekvireres ved henvendelse: cmm@socialstyrelsen.dk

 

Dansk Flygtningehjælps folder om asylprocessen

The asylum procedure in DenmarkDansk flygtningehjælp har udgivet en folder om asylproceduren målrettet asylansøgere i Danmark. I folderen redegøres der for det danske asylsystem, rettigheder m.v.

Sidst opdateret 03/06 2021